LÂN

RỒNG

SƯ TỬ

TRỐNG TRUNG QUỐC

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Lân 5 Tấc

3,500,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Lân 6 Tấc

4,000,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Cao Cấp 5 Tấc

4,200,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Cao Cấp 6 Tấc

4,800,000 

PHỤ KIỆN LÂN SƯ RỒNG

ĐỒNG PHỤC LÂN SƯ RỒNG