báo giá múa lân

 

 

 

 

 

 

BÁO GIÁ MÚA RỒNG

 

 

 

9,000,000 
12,000,000 
12,000,000 

 

 

 

báo giá trống hội

 

 

 

3,500,000 
5,000,000 

TRỐNG HỘI

Nhị Thập Nam Nhi

12,000,000 

 

 

 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRỌNG GÓI

 

 

 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Cao Cấp 6 Tấc

4,800,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Cao Cấp 5 Tấc

4,200,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Lân 6 Tấc

4,000,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Lân 5 Tấc

3,500,000 

SƯ TỬ

Sư Tử Con

3,000,000 

 

 

 

CUNG CẤP NHÂN SỰ BIỂU DIỄN

 

 

 

 

 

 

cung cấp thiết bị sự kiện

 

 

 

 

 

 

QUAY PHIM CHỤP ẢNH

 

 

 

 

THUÊ MÚA LÂN, DỊCH VỤ MÚA LÂN, MÚA LÂN HAY, MÚA LÂN GIÁ RẺ, MÚA LÂN KHAI TRƯƠNG, MÚA LÂN HÀ NỘI, THUÊ ĐỘI MÚA LÂN, THUÊ MÚA LÂN GIÁ RẺ, CHO THUÊ MÚA LÂN, MÚA LÂN TẾT, MÚA LÂN ĐẸP, MÚA LÂN SƯ RỒNG, MÚA LÂN SƯ TỬ, ĐỘI MÚA LÂN, MÚA LÂN TRUNG THU, MÚA LÂN MÚA RỒNG, THUÊ MÚA LÂN KHAI TRƯƠNG, THUÊ TRỐNG HỘI, THUÊ MÚA RỒNG, MÚA LÂN ÔNG ĐỊA, MÚA LÂN RỒNG

Mã: 1355311