BIỂU DIỄN MÚA LÂN

3,500,000 
4,000,000 
4,500,000 
5,500,000 
6,500,000 
7,500,000 
9,000,000 
HOT
50,000,000 

BIỂU DIỄN MÚA RỒNG

6,000,000 
9,000,000 
11,000,000 
12,000,000 

BIỂU DIỄN TRỐNG HỘI

3,500,000 
5,000,000 
6,000,000 

TRỐNG HỘI

Nhị Thập Nam Nhi

10,000,000 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRỌN GÓI

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Cao Cấp 6 Tấc

4,800,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Cao Cấp 5 Tấc

4,200,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Lân 6 Tấc

4,000,000 

TRỐNG TRUNG QUỐC

Trống Lân 5 Tấc

3,500,000 

SƯ TỬ

Sư Tử Con

3,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
13,000,000 

CUNG CẤP NHÂN SỰ BIỂU DIỄN

CUNG CẤP THIẾT BỊ SỰ KIỆN

QUAY PHIM CHỤP ẢNH